Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv (ZIFFA)

Hatvan

 

Projekt neve Zöldinfrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv (ZIFFA)
Megvalósulás helye Hatvan
Tervezés éve 2018
Megbízó Hatvan Város Önkormányzata
Tervező Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
Tervező csapat tagjai Fehér Anita, Frei Helga, Somorjai-Tamássy Zsolt, Szabó Mária, Szabó Patrícia, Zabó Péter

 

Hatvan Város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül kiírt „Zöld város kialakítása” pályázat keretében készült, 2018-ban.

A helyszíni felmérések, bejárások során elkészült az egyes településrészek és a városi zöldfelületek katasztere, valamint a kijelölt akcióterület fakatasztere, mely a Park 2000 értékelési modell alapján az egyes fák pénzben kifejezett értékét is megadja. A kataszterezés eredményei és a települési dokumentumok elemzése révén a helyzetelemzés (SWOT analízis) rámutatott arra, hogy a városi zöldinfrastruktúra ökológiai szolgáltatásainak optimalizálásához szükséges stratégiai lépések a következők:

1. FAÁLLOMÁNY NÖVELÉSE
 • Megnövelt fás szárú állomány: városi és külterületi erdő
 • Cél: az erdősültség mértéke az országos átlag fölé emelkedjen, azaz az ökológiai szolgáltató felület és ezzel a szolgáltatások maximalizálódjanak
2. VÍZCIKLUS OPTIMALIZÁLÁS
 • Védelem: klimatikus és helyi okokból adódó bel- és árvízvédelem természet alapú megoldásokkal
 • Multifunkcionalitás: a természet alapú megoldások a védelmi szolgáltatáson túlmutató egyéb szolgáltatásainak optimalizálása (település arculat, városklíma, ingatlan fejlesztés, helyi gazdaság-fejlesztés, energia-megtakarítás, stb.)
3. ÖSSZEKAPCSOLTSÁG
 • Strukturált, összefüggő hálózat kialakítása. Az 1. és 2. cél csak összefüggő, hálózatos „INFRASTRUKTÚRA”ként működő ZÖLD-KÉK rendszerben érhető el.

 

A fent leírt célok elérésének érdekében Hatvan városa esetében 6 fő fejlesztési pillért határoztunk meg.

HATVAN HAT PILLÉRE:

 1. Vízkörforgás fejlesztés: Zöld Esernyő, Esőkertek Városa
 2. Öko Zagyva
 3. Zöld Védelem: Véderdő Program
 4. Hatvani Zöld Mag
 5. Érrendszer
 6. Integrált megoldások pillérek összekapcsolására

A Hatvani Hat Pillér programpontjai:

1. VÍZKÖRFORGÁS FEJLESZTÉS

Városi árvíz/belvíz visszaszorítása zöldfelületi megoldásokkal

 • ZÖLD ESERNYŐ: víz lassítása talajszint fölött
  • indikátor: épített zöld elemek:
   • zöldtető (m2)
   • zöldhomlokzat (m2)
  • indikátor: élő elemek:
   • telepített fasor (fa db)
   • telepített városi erdő, parknövényzet (fa db, cserje m2)
 • ESŐKERTEK VÁROSA: víz kezelése talajszinten és alatta
  • indikátor: épített zöld elemek:
   • burkolt felület csökkentés (m2)
   • vízáteresztő burkolat építés (m2)
   • esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3)
  • indikátor: élő elemek:
   • esőkert telepítése (évelő és cserje m2, párologtató fa telepítése db)

2. ÖKO ZAGYVA

Biodiverz ökofolyosó, lakossági rekreációs helyszín, turisztikai attrakció, települési szellőző csatorna, ár- és belvíz védelmi elem

 • Biodiverz vízpart – kaszálás ütemezésével változatos vadvirágos vízpart
  • indikátor: élő elemek:
   • biodiverz kaszálású terület (m2)
 • Zagyva mindenkié – közvetlen kapcsolat a vízzel: rekreációs pihenő pontok
  • indikátor: épített és élő elemek:
   • rekreációs pont építése (m2)
 • Csörsz kifli – erdősített „száraz” meder
  • indikátor: épített és élő elem:
   • elkerülő meder építése (ha)
   • meder revitalizáció – árvízmentesített szakaszon természetközeli vízpart és parti ösvény
  • indikátor: épített és élő elem:
   • revitalizált folyómeder (fkm)

3. ZÖLD VÉDELEM

„Véderdő” program

 • Zöld Gyűrű – lakott területeket védő, városklímát optimalizáló erdősáv
  • indikátor: élő elem:
   • ültetett fa (db)
 • Északi zöld zóna – várost védő fás szárú zóna erdőkkel, gyümölcsössel, szőlővel
  • indikátor:
   • telepített fa (db)
   • gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha)
   • szőlő területhasználatba vont terület (ha)
 • Déli zöld zóna - várost védő fás szárú zóna erdőkkel, gyümölcsössel, szőlővel
  • indikátor:
   • telepített fa (db)
   • gyümölcsös területhasználatba vont terület (ha)
   • szőlő területhasználatba vont terület (ha)
 • Mezővédő fásítás – várost és termőterületeket védő erdősávok
  • indikátor:
   • mezővédő fásítás telepítése (m2)

4. HATVANI ZÖLD MAG

Gyűrűs-sugaras zöldinfrastruktúra központja: ÖKOMAG

 • Városi ártéri park – árvíz befogadására alkalmas park jellegű ligeterdő
  • indikátor: épített és élő elem:
   • park létesítése (ha)
 • Természetközeli ártéri park – árvíz befogadására alkalmas természetközeli ligeterdő
  • indikátor: épített és élő elem:
   • park létesítése (ha)
 • Cukor park – modern építészet és zöld megoldások bemutató szimbiózisa
  • indikátor: épített és élő elem:
   • park létesítése (ha)
   • természetközeli vízfelszín létesítése (m2)
   • kerékpáros és gyalogos útvonal építése (fm)

5. ÉRRENDSZER: ÖSSZEFÜGGŐ FOLYTONOS ZÖLD ÉS KÉK HÁLÓZAT

Zöld és kék elemek rendszerbe foglalása

 • Összekötő vonalas elemek – ökológiai folyosók: fasorok, erdősávok
  • indikátor: élő elemek
   • belterületi fasor (fm)
   • külterületi fasor, útfásítás (km)
   • revitalizált folyó-, patakmeder (fm)
   • erdősáv (km)
 • Tömeges elemek – csomópontok a hálózatban: zöldterületek, parkok, esőkertek
  • indikátor: épített és élő elemek:
   • meglévő park felújítása, szolgáltatás bővítése (park m2)
   • meglévő park növényzetének bővítése (fa db, cserje és évelő m2)
   • új szolgáltató park építése (ha)
   • új esőkert építése (befogadható vízmennyiség m3)
   • új esőkerti növényzet telepítése (fa db, cserje és évelő m2)

6. INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK PILLÉREK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁRA

Lépésekben történő építés és megvalósítás, a nem célzottan zöldfelületi fejlesztés esetén is épüljön, bővüljön a zöldinfrastruktúra hálózat