Újabb Green City Akkreditáció

2011. 10. 28.

Nagy örömünkre újabb Green City Akkreditációról adhatunk hírt: a nemesvámosi multifunkcionális rendezvény- és szabadidőpark tervei kiváló pontszámokat értek el a Green City Fenntarthatósági Akkreditációs Pontrendszerben, így 2011 októberében sor került az első tervakkreditációra.

A  rendezvény- és szabadidőpark a Green City mozgalom első hazai helyszíneként kerül megvalósításra várhatóan pályázati pénzekből. A tervezés során egy füves társulásokkal fedett "kopár", 2,5 hektáros szabad területet kellett átalakítaniuk a tervezőknek egy összetett, komplex igényeket kielégítő, a természet ingyenes szolgáltatásait nyújtó, a lakók és turisták különböző csoportjai számára egyaránt élményeket nyújtó parkká.

A park tervezése során a tervezők a "zöld város" tervezési folyamatot követték végig: interdiszciplináris csapat felállítását követően alapos elemzésnek vetették alá a helyszínt, feltérképezték a humán-társadalmi, valamint gazdasági igényeket. Az igények feltérképezésével egyidejűleg megtörtént a helyi lakosság bevonása is a tervezési folyamatba: a tervezők megkeresték a helyi civil szervezeteket, majd azon szervezetekkel, akik érdeklődésüket fejezték ki, személyes találkozó során ismertették a park tervezési koncepcióját, és meghallgatták a lakók elképzeléseit. A tervet előrehaladott állapotában lakossági fórumon ismertették, ahol a helyieknek szintén alkalmuk nyílt elmondani javaslataikat, igényeiket, s a tervezők beépítették ezeket a tervbe.

A terv készítését stratégiaalkotás előzte meg, a terv formálása során a fenntarthatóság szociális- környezeti-gazdasági aspektusait egyaránt maximálisan figyelembe vették.  Az elkészült tervek teljes körűen megfelelnek a Green City Mozgalom által képviselt szellemiségnek.

A tervező csapat messzemenőkig törekedett az ökológiai ciklusok helyreállítására, ezen belül a csapadékmenedzsment kérdését különös alapossággal járták körbe, valamit a helyes talajmenedzsmentet illetően éltek széles körű tervezési ajánlásokkal. A növényi rendszerek tekintetében elsődleges szempont volt a meglévő növényi rendszerek megőrzése és mennyiségi, valamint minőségi fejlesztése az ökológiai megfelelés szem előtt tartásával, honos növények kizárólagos használatával.  Az anyaghasználat terén a tervezők maximálisan követték a "csökkentsd- használd újra- hasznosítsd újra" szemléletet. A terület funkciójából következően a fenntarthatóság humán és társadalmi aspektusai előtérbe kerültek, a jövőbeli parkhasználók igényei beépültek a tervekbe. Az egészségmegőrzés kérdése különösen nagy hangsúlyt kapott. Az energia-megtakarítás kérdésével is foglalkoztak a tervezők, ennek érdekében növényi és művi eszközök széles tárházát alkalmazták. A művi eszközök (világítótestek) esztétikai integrációjára is figyelmet fordítottak.

Az építészeti engedélyezési terv kertépítészeti munkarésze az elérhető 472 pontból 351 pontot ért el, így megfelelt a Green City Fenntarthatósági Akkreditációs Pontrendszerben ©. Ennek megfelelően a nemesvámosi multifunkcionális rendezvény és szabadidőpark terve Green City Akkreditált terv, s mint ilyen, Green City minősítő oklevélre és akkreditációs pecsétre jogosult.

Bővebben mintaprojektjeink között olvashatnak a tervről és minősítéséről.