Szakmai tanácsadás pihenőpark tervezésében, a tervek és az elkészült projekt akkreditálása

Budapest, I. kerület, Lánchíd park

Idén is folytatódik a Svéd Nagykövetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és a svéd vállalatok által indított programsorozat. A 2010-ben indított Green Sweden programsorozatban résztvevők célja, hogy széles körben hívják föl a figyelmet a zöld gondolkodásmód és a zöld megoldások fontosságára és megvalósítására. A 2012-es program a tavailyihoz hasonlóan szintén egy budapesti terület megújítását célozta meg: az I. kerületi Clark Ádám tér ökológiai szemléleten alapuló átalakulására fog sor kerülni.

Ötletpályázat

A tervezési folyamat első lépéseként a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának ötödéves mesterszakos tájépítész mérnök hallgatói 2 fős csoportokban  koncepcióterveket készítettek a  területre, melyeket felhasználva az  S-TÉR Kft. munkatársai alakítják ki a megépítendő park tervét. 

A pályamunkákról összességében elmondható, hogy frissek, ötletesek és átgondoltak voltak. Az általános esztétikai-funkcionális tervezőelveken felül  minden pályamunkában felfedezhető volt a fenntarthatósági szemlélet. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hallgatók többsége kiemelt figyelmet fordított a fenntartható anyaghasználatra, s számos ötletes példát mutatott föl az anyagok, berendezések újrahasználási- újrahaszosítási lehetőségeire.

 

 

A kis fenntartási igényű, "önfenntartó" növényzet kérdését is minden pályázó prioritásként kezelte, csakúgy, mint a helyes csapadék-és talajkezelést. Néhány munkában a humánegészségügyi szempontok is megjelentek, mint pl. a levegőminőség javítása, zajcsökkentés, mentális rekreáció.

 

 

Több koncepció tartalmazott számos újszerű megközelítést, innovatív, XXI. századi megoldást.

 

 

Különösen értékes az a néhány pályamunka, mely igen komplexen kezelte az ökológiai fenntarthatóság kérdését, s a környezeti-gazdasái- szociális tényezőket egyaránt figyelembe vevő,  integráló megoldásokat javasolt koncepciótervében.

 

 

 
Az ötletpályázaton indult hallgatók: Dancs Nikoletta, Papp Dóra Csilla, Heisenberger Éva, Polarecki Dóra, Farkas Evelyn, Jákli Eszter, Ilyés Miklós, Mandel Mónika, Horváth Emese, Szabó Eszter, Gacs Tina, Hegyi Nóra, Reichhardt Cecília, Szentléleki Szilvia, Csizmadia Dóra, Eszenyi Zsófia, Trásy Krisztina, Szabó Csaba, Weiszer Ádám, Lőrincz Dániel.

Reméljük,  a hallgatók sok tapasztalattal, s olyan benyomásokkal, gondolatokkal gazdagodtak az ötletpályázat során, melyet később szakmagyakorlásuk során hasznosítani tudnak. Továbbá bízunk benne, hogy a jövőben  a Green Sweden program keretében megvalósuló együttműködés mintájára egyre több lesz a minél szélesebb társadalmi és szakmai bevonással készülő projektek köre.

 

Tervezés

A Clark Ádám téri pihenőpark szabadtérépítészeti terveit az ötletpályázat eredményeit fehasználva, a tájépítész mérnök hallgatók bevonásával az S-tér Kft. készíti. A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. abban segíti a tervezőket, hogy az ökológiai fenntarthatóság követelményei beépüljenek a tervekben, s azon keresztül az elkészült projektbe.

A tervek készítésére, valamint az elkészült tervek akkreditálására az elkövetkező hónapokban fog sor kerülni. A terveket az akkreditációt követően honlapunkon bemutatjuk.

 

Előakkreditáció és átadás

2012.10.19.-én pénteken  Budapest I. kerületében átadásra került Green Sweden programsorozat 2012-es programjának keretében épült Lánchíd park. A folyamatban a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.  mint szakmai tanácsadó a környezeti fenntarthatósági elvek tervbe, s ezeken keresztül az elkészült projektbe integrálásáért felelős.

Az átadás előtt sor került a tervek  Green City Minősítő Rendszerben való előakkreditációjára, mely során  a tervek 'Megfelelt' minősítést értek el, azaz megállapításra került, hogy  azok a Green City elveknek megfelelően készültek, s részletesen kidolgozott anyagok nagy valószínűséggel megfelelnek majd a zöld fenntarthatóság követelményeinek. A tervek és az elkészült projekt végleges akkreditációjára november folyamán kerül sor, ekkor lesznek elérhetőek honlapunkon az anyagok s  részletes minősítésük.