Szakmai tanácsadás ökojátszótér tervezésében, a tervek és az elkészült játszótér akkreditálása

Budapest, Margitsziget

 

Projekt neve

Öko-játszótér

Megvalósulás helye

Budapest XIII. kerület, Margitsziget

Akkreditáció típusa

 Kertépítészeti kiviteli terv akkreditáció

Tervezés/megvalósulás éve

2011.09

Megrendelő/beruházó

Budapest Főváros Önkormányzata, Városüzemeltetési Főosztály

Tervező

S-Tér Kft.

Tervező csapat teamleadere

Sándor Tamás

Tervezésbe bevont csapat

Tájépítész

Pottyondy Flóra

Burmeister Zsuzsa

 Tájépítész mérnök hallgatók

Böhm Gábor

Csillag Katalin

Major József

Fenntarthatósági szakértő

Somorjai-Tamássy Zsolt

Kivitelezési és fenntartási szakértő             

Bieber István

Kivitelező

Főkert Nonprofit Zrt.

Akkreditáció státusza

 Green City Akkreditált

 

 

A Margitsziget északi szigetcsúcsán került átadásra az ország az első olyan játszótere, mely a környezeti nevelés céljával, a fenntarthatóság alapelvein épült. Az öko-játszótér egyben az első olyan projekt, mely a Green city Fenntarthatósági Akkreditációs Pontrendszerben© megfelelt minősítést ért el, s ezáltal hivatalosan akkreditálásra került.

A játszótér tervezése a Főváros és a budapesti Svéd Nagykövetség összefogásából indult ki, majd több cég és szervezet bevonására sor került.A tervezési folyamatban a Budapesti Corvinus Egyetem ötödéves mesterszakos tájépítész mérnök hallgatói is szerepet játszottak: 3 fős csoportokban készítettek koncepcióterveket a területre, mely tervekből egyetemi oktatókat, zöldfelület-tervezési, fenntartási- kivitelezési szakértőket, fenntarthatósági szakértőket, és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség képviselőjét magába foglaló zsűri választotta ki azt a pályaművet, melyet az S-TÉR Kft. munkatársai terveztek tovább.

A játszótér szakmai, nevelési programját a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft., a Magyar Környezeti Nevelési egyesület és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség munkatársai állították össze. A tervezést az S-TÉR Kft., a kivitelezést a Főkert Nonprofit Zrt. irányította.

A tervezési területet hosszanti irányú, északról az Árpád-híd, keletről a Duna, délről parkoló, nyugatról az Árpád-híd lehajtója határolja. A területet a XIII. kerület része, városi jelentőségű közpark, fővárosi jelentőségű víznyerő hely és a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából is védett közpark. A terület fenntartója a Főkert Zrt. A tervezéssel érintett teljes terület 2262 m2, ebből a játszótér mintegy 1075,2 m2. A tervezett játszótér egy nagyobb, összetettebb játszótér része, annak első ütemeként valósult meg.

Környezeti fenntarthatósági szempontok és azok érvényesülése a játszótéren

A tervezési területen a Főváros és a svéd cégek képviseleteinek szándéka különleges, ökologikus gondolkodásmódot tükröző, fenntarthatóságra nevelő játszótér létrehozása volt. E mellett kiemelt figyelmet kellett fordítani a használói igényekre, valamint a fenntartási és funkcionális kérdésekre is, hiszen a játszótér a főváros egyik legintenzívebben használt parkjában épült, s a jövőben várhatóan intenzív igénybevételnek lesz kitéve.

A tervezés során a tervezők különös figyelmet fordítottak a játszótér alapgondolatára épülő ismeretterjesztésre, figyelemfelkeltésre, természetesen játékos kereteken belül. A játszótér elsősorban az 5-12 éves korosztály számára készült, így összetett mozgásokat igénylő játszóeszközök és az említett korosztályt megcélzó oktató táblák kerülnek kihelyezésre, e mellett természetesen a kisebbek számára is lehetőség van a játékra.

Bizonyos környezeti fenntarthatósági szempontok közvetlenül, jól láthatóan érvényesülnek a játszótéren, elsősorban a berendezési tárgyakon, a felhasznált anyagokon keresztül. Más szempontok kevésbé maguktól értetődően, az átgondolt tervezésen és építésen-kivitelezésen keresztül, úgymond "rejtve" vannak jelen.

A játszótér teljes területén törekedtünk környezeti fenntarthatóság szempontjából nélkülözhetetlen ökociklusok helyreállítására, azaz az egészséges vízkörforgás és talajélet megteremtésére, valamint a terület növényi rendszerének megóvására és fejlesztésére. Ezen kívül nagy hangsúly került a fenntartható anyaghasználatra, a valós emberi igények kielégítésére, az oktatás-nevelésre, valamint a játszótér direkt és beágyazott energiaigényének minimalizálására. A felsorolt szempontok kibontása és gyakorlati megvalósulásuk alább olvasható.

Vízkörforgás management

Célunk: helyreállítani a terület vízkörforgását a célból, hogy a víz a természetes hidrológiai ciklusnak megfelelően mozoghasson a területen, s a városlakók élvezhessék ennek minden előnyét (záportározás, levegőtisztítás, egészséges talaj, stb.)

Mit tettünk ezért:

A terület szerencsés földrajzi elhelyezkedésének és zöldfelületi borítottságának köszönhetően az egészséges vízkörforgás biztosításához kevés elemmel kellett a tervezőknek hozzájárulniuk. A nagy százalékú lombkorona-borítottság következtében a lehulló csapadékvizek visszatartása megoldott, a víz beszivárgásának elősegítése azonban elsődleges feladat. Ezért a területen használt összes burkolat vízáteresztő. A csapadék helyben tartására és a csapadékbeszivárgás lassítására két, 20 és 15 m2 alapterületű záportározó épül. A tározók széle gyepesített, belsejük sással beültetett, jól láthatóak és megközelíthetőek, oktató-bemutató céllal is alkalmazhatóak. A vízjáték működtetéséhez használt energia megújuló forrásból származik.

Talajmanagement

Célunk: olyan szintre fejleszteni a talajminőséget, mely szinten a talaj fenntarthatóan ellátja a növényzetet és az állatvilágot, ezáltal lehetővé téve az ökociklusok helyes működését

Mit tettünk ezért:

Az építkezés során a termőréteg és altalaj helyben tartották: a földmunkák során kikerült –használható- föld a helyszínen került elhelyezésre, játszódombok épültek belőle.  Az egészséges talaj igényeit figyelembe vevő gondos kivitelezés szintén hozzájárult az egészséges talajélethez.

 

 

 

Növényi rendszer fejlesztése

Célunk: fejleszteni a terület növényi  rendszerét azért, hogy a település és lakói élvezhessék annak ingyenes szolgáltatásait (párolgás, levegő hűtése, CO2 megkötés, oxigén termelés, árnyékolás, stb.)

Mit tettünk ezért:

A tervezési terület igen kedvező zöldfelületi mutatókkal rendelkezik (a játszótér csaknem teljes területe fölött lombkoronaszint található), ezért a növényi rendszert mennyiségileg nem lehetett nagymértékben fejleszteni. Ez okból, valamint a terület funkciójából adódóan is a minőségi fejlesztés volt a tervezők célja. A cserjeszintet jelentősen gazdagították, a corten kubusokba ültetendő fajok és fajták kiválasztásánál szempont volt az alacsony fenntartási igény és az oktató-bemutató szerep. Az új ültetés fajai/fajtái ökológiailag adekvátak, az alapfajok döntő többsége a Kárpát-medencében honos. A terv integrál bizonyos biodiverzitás-növelő technikákat is.

Fenntartható anyaghasználat

Célunk: olyan módon használni az anyagokat, hogy azok ne csupán funkcionális és esztétikai igényeket elégítsenek ki, de pozitív hatással legyenek környezetükre egész életciklusuk alatt

Mit tettünk ezért:

A területen használt anyagok jelentős részét a berendezési tárgyak és játszószerek képviselik, melyek – a projekt alapadottságainak megfelelően- egy svéd játszószergyár támogatásával kerültek a játszótérre. Az említett indokok miatt az újrahasznosított anyagok mennyisége alulmarad az összes anyag használatához képest. A tervezők az egyéb anyagok kiválasztásánál előtérbe helyezték az újrahasznosított anyagokat (beton darálék, bontott bazalt kockakő, stb.). A vízáteresztő stabilizált szórt burkolat által kreatív, fenntartható anyaghasználatra is példa a terület. A játszóteret összességében takarékos anyaghasználat jellemzi.

Humán és szociális hatások figyelembe vétele

Célunk: olyan területeket létrehozni, melyek a természet erejével az emberi jólétet szolgálják

Mit tettünk ezért:

A tervezési terület közterület, s mint ilyen, a terület minden használója számára nyitott. A Margitsziget északi, kevésbé használt területén fekszik, jobban bevonva azt a napi használatba. A tervezett funkciónak megfelelő a kialakítás, a megcélzott korosztály igényeire reagál a játszótér kialakítása. Az ökologikus gondolkodásra való nevelés hangsúlyosan jelenik meg a tervben, elsősorban a játszószereken, berendezési tárgyakon, oktató táblákon keresztül: a gyermekek találkozhatnak a megújuló energiaforrások használatával a pumpás vízjátékon keresztül, játszhatnak árnyjátékot, a rugós játékok által ismerkedhetnek a Margitsziget fáival, a lábnyomkövekből tanulhatnak a sziget állatvilágáról. Az említett eszközök didaktikusak, jól láthatóak és megközelíthetőek. A játszótér egyéb berendezései (hulladékgyűjtők, napelemes lámpák) is a környezeti nevelési célt szolgálják.

Energiafogyasztás csökkentése

Cél: alacsony energiaigényű területek létrehozása

Mit tettünk ezért:

A tervezési terület megújuló energiákat használ (napenergia és mozgási energia), azok vizuálisan is beépülnek a területbe. A berendezési tárgyak alacsony fenntartási igényre vannak tervezve. Tervezői ajánlásként olvashatjuk fenntartási terv elkészítését, valamit a játszótér berendezéseinek (pl. öntözőrendszer) energiahatékony üzemeltetését.

 

 

 

A játszótér átadására 2011.09.22-én csütörtökön 10.00-kor került sor, mely alkalommal a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. átadta az első hivatalos Green City Akkreditációs oklevelet a megrendelőnek, azaz Fővárost képviselő Tarlós István Polgármester úrnak.