Green City Tanácsülés 2014. 06. 18.

2014. 07. 04.

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy:

Green City Tanácsülés

Tanácsülés ideje:

2014 június 18., 9:00 – 11:00

Tanácsülés helye:     Országos Meteorológiai Szolgálat, földszinti tanácsterem

Résztvevők:

 

 

 

 

 

Képviselő

 

Szervezet

Bieber István

 

MAKEOSZ

Csőszi Mónika

 

Földművelésügyi Minisztérium

Gellér Zita

 

Földművelésügyi Minisztérium

Dömötör Tamás

 

MTSZ (Magyar Tájépítészek Szövetsége)

Friedmann Lajosné

 

ZÉOSZ (Zöldtetőépítők Országos Szövetsége)

Marosán Angelika

 

MÖFÖSZ  (Magyar  Önkormányzati  Főkertészek,  Díszkertészek,

 

 

Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége)

Mohácsi Veronika

 

ZVNKFT

Molnár József László

 

Belügyminisztérium

Somorjai-Tamássy Zsolt

ZVNKFT

Zsigmond Vince

 

Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Országos Szövetsége

 

 

09:00 Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöldebb Városokért Nonprofit kft. képviseletében megnyitja az ülést, üdvözli az egybegyűlteket.

Megállapítja, hogy a Nyugat Magyarországi Egyetem, a Magyar Építész Kamara valamint a Főkert és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara nem képviselteti magát, a többi Green City Tanácstag Szervezet jelen van.

 

I.  napirendi pont: A Green City Mozgalom elmúlt évi hazai eredményeinek bemutatása

Mohácsi Veronika (ZVNKFT) 10 perces prezentáció keretében beszámol a mozgalom 2013-as történéseiről.

A prezentációban bemutatott éves értékelést, minden tagszervezet számára megküldi, amint ahhoz a technikai feltételek adottá vállnak. (Megjavul a számítógépe)

Közös megegyezés történik az ügyben, hogy a 3. napirendi pont legyen a következő, hogy a CEEweb munkatársának ne kelljen végigvárnia a szervezeti és szabályozási tanácskozást. A második napirendi pont a program végére vándorol.

II. napirendi pont: A CEEweb a Biológiai Sokféleségért képviselőjének Malgorzata Siutanak beszámolója a zöld infrastruktúra fejlesztését támogató Európai Uniós forrásokról. (angol nyelven)

A prezentáció az e-mail mellékletében csatolva található

Malgorzata prezentációjában elhangzott, hogy az Operatív Programok szakmai szempontú véleményezésére a CEEweb szervezetén keresztül is lehetőség van. Ők az összegyűjtött véleményeket továbbítják az EU megfelelő szerve felé.

Ennek kapcsán a jelenlévők megállapodnak abban, hogy a tavaly év végén az NFŰ holnapjára, társadalmi véleményezésre feltöltött hozzászólásaikat összegyűjtve eljuttatják a CEE web részére. A Minisztériumok képviselői vállalták, hogy a minisztériumi állásfoglalásokat is csatolják ehhez a vélemény gyűjteményhez.

A jelenlévők véleményeiket június 30. napjáig megküldik Mohácsi Veronikának (ZVNKFT), aki összeszerkeszti őket, és július 4. napjáig eljuttatja a CEEweb munkatársának.

III. napirendi pont: A kormányzat átalakításának várható hatásai Dr. Dömötör Tamás előadásában.

Dr. Dömötör Tamás beszámol a településrendezés és az építésügy Belügyminisztériumon belüli folyamatban lévő átszervezéséről, valamint hogy a településrendezés várhatóan áthelyezésre kerül a Miniszterelnökség hatáskörébe, azaz a Belügyminisztériumon kívülre.

Ezzel kapcsolatban a Tanács tagjai javasolják, hogy, ahogyan arról a legutóbbi tanácsülésen is szó esett, még a minisztériumi átszervezések álljon fel egy szakmai munkacsoport a zöld szabályozási kérdésekben (fogalmak újra definiálása, szakmagyakorlási jogosultságok: FMV, ME, K1-K2, kivitelezői fenntartói jogosultságok, önkormányzati pozicionálás:főkertész v. zöldf.gazd-i vezető …) egyeztetendő, hogy mikor felállnak és működni kezdenek a minisztériumok, kész anyagokat tudjunk előrántani. A koordináló szervezetre nem történt javaslattétel.

Csőszi Mónika beszámol a Földművelésügyi Minisztériumon belül a táj-, természet és környezetvédelem folyamatban lévő átszervezéséről.

IV. napirendi pont: Megbeszélés, a Green City Tanács tudatosabb és harmonikusabb működése érdekében. Egyeztetés és javaslattétel a szervezet működési szabályainak lefektetésére.

Az idő rövidsége miatt a téma részleteiben nem került megbeszélésre. Megállapodás történt az ügyben, hogy Mohácsi Veronika (ZVNKFT) mindenki számára megküldi a tanács tervezett működési szabályzatát és feladatkör leírását, és ezt minden szervezet a maga szempontjából véleményezi. A tanács szervezeti formájával kapcsolatban a tagszervezetek írásban szintén javaslatot tesznek.

A szabályzat tervezete az e-mail mellékletei közül letölthető.

10:50. A Green City Tanácsülés bezárásra kerül.

A következő tanácsülés javasolt és várható időpontja 2014 szeptemberének közepe.

Feladatok

Felelősök

Határidők

 

 

Az Operatív Programok szakmai szempontú véleményezése, megküldött szakmai vélemények továbbítása a ZVNKFT részére

·         BCE Tájépítészeti Kar

·         MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat

·         ZÉOSZ

·         MAKEOSZ

·         Főkert

·         MÖFÖSZ

·         MTSZ

·         MABOSZ

2014. 06.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Operatív Programok tárca szintű véleményeinek megküldése a ZVNKFT részére

·         BM

·         FM

 

2014. 06. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Operatív Programok véleményeinek egységes szerkezetbe történő szerkesztése, és a dokumentumhoz szakmai összefoglaló írása és a dokumentum eljuttatása a CEEweb szervezetének

·         ZVNKFT

2014.07.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályozási kérdésekben felálló munkacsoport koordináló szervezetére történő javaslattétel

·       BCE Tájépítészeti Kar

·       MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat

·       ZÉOSZ

·       ZVNKFT

·       Főkert

·       MÖFÖSZ

·       MAKEOSZ

·       MTSZ

·       MABOSZ

·       BM

·       FM

Nem került határidő kijelölésre, de lehetőleg szerint minél előbb

 

 

A Green City Tanács működésére vonatkozó  szabályzat tervezet véleményezése

·         BCE Tájépítészeti Kar

·         MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat

·         ZÉOSZ

·         Főkert

·         MÖFÖSZ

·         MAKEOSZ

·         MTSZ

·         MABOSZ

·         BM

·         FM

Nem került határidő kijelölésre, de lehetőség szerint minél előbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

2014-06-19 Budapest

Az emlékezetőt összeállította: Mohácsi Veronika ZVNKFT