EMLÉKEZTETŐ, GREEN CITY TANÁCSÜLÉS 2013. 11. 29.

2014. 01. 14.

 

Tárgy:                                Green City Tanács. ülés

Tanácsülés ideje:        2013 november 29., 10:00 – 13:00

Tanácsülés helye:       Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Karának Dékáni tárgyalója

 

Résztvevők:

 

Képviselő

Szervezet

Balogh Péter István

Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar

Bardóczi Sándor

Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozat

Bellavics László

ZÉOSZ (Zöldtetőépítők Országos Szövetsége)

Bieber István

ZVNKFT (Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.)

Csőszi Mónika

Vidékfejlesztéi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Dezsényi Péter

Főkert  Zrt.

Dömötör Tamás

MTSZ (Magyar Tájépítészek Szövetsége)

Friedmann Lajosné

ZÉOSZ (Zöldtetőépítők Országos Szövetsége)

Marosán Angelika

MÖFÖSZ (Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek, Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége)

Mohácsi Veronika

ZVNKFT

Szilágyi Kinga

Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar

Somorjai-Tamássy Zsolt

ZVNKFT

Zsigmond Vince

Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Országos Szövetsége

 

  • Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöldebb Városokért Nonprofit kft. képviseletében megnyitja az ülést, üdvözli az egybegyűlteket.

Megállapítja, hogy a Nyugat Magyarországi Egyetem valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium (Csőszi Mónika ekkor még nem érkezett meg. Később megérkezik, de hivatalosan még nem képviseli a VM álláspontját) nem képviselteti magát, a többi Green City Tanácstag Szervezet jelen van.

  • Bemutatja Zsigmond Vincét, a MABOSZ képviseletében, aki új GC Tanácstag jelöltként érkezett.

Zsigmond Vince röviden beszél a MABOSZ-ról.

·         Somorjai-Tamássy Zsolt beszél a Green City Tanács valamint a Dísznövény Szövetség és Terméktanács tervezett együttműködéséről, annak érdekében, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériummal Stratégiai partnerség jöhessen létre, majd Felkéri Dömötör Tamást, hogy beszéljen az első napirendi pontról.

 

I. napirendi pont: A zöld infrastruktúra, mint Európai Uniós fejlesztési prioritás és az átalakított pályázati rendszer.

 

·         Dömötör Tamás kontextusba helyezi a zöld infrastruktúrát, mit az Európai Uniós fejlesztési prioritást.

·         A Zöld Infrastruktúra definíciójáról és hazánk esetében történő értelmezéséről kezdődik eszmecsere.

·         Felvetődik esetleges sajtótájékoztató szükségessége, valamint Sajtóközlemény kiadása, mely tartalmazza a Green City Tanács állásfoglalását a Zöld Infrastruktúrával kapcsolatban. Az ügyben döntésre és közvetlen feladat kijelölésére nem került sor.

 

Dezsényi Péter és Somorjai-Tamássy Zsolt vállalja, hogy egységes álláspontot fogalmaz meg az ügyben a Green City Tanács nevében, majd ezt minden tagszervezetnek eljuttatja, hogy egységesen kommunikálhassuk a Zöld Infrastruktúrával kapcsolatos álláspontunkat az Operatív Program véleményezése kapcsán (Minden szervezet ugyanazt az álláspontot, de önállóan a maga nevében kommunikálja az elektronikus véleményezési felületen)

 

A jelenlévők megegyeznek, mi szerint definiálni kell a Zöld Infrastruktúra fogalmát, és egységesen fel kell lépni annak érdekében, hogy bekerüljön az Operatív Programba, melynek véleményezési határideje 2013. 12. 15.

 

II napirendi pont: A Belügyminisztérium tájépítészettel kapcsolatos szabályozásának áttekintéséhez szakmai vélemények összeállítási menetének meghatározása.

 

·         Dömötör Tamás elmondja, hogy tekintettel az idő rövidségére nem fogjuk tudni ezen összejövetelen részletesen tárgyalni a témát.

Arra kéri a jelenlévőket, hogy fogalmazzák meg álláspontjukat tájépítészettel kapcsolatos szabályozás ügyében, és küldjék el részére. Ennek határideje 2013. 12. 17.

 

A jelenlévők vállalják, hogy a tárgyi dokumentumot összeállítják és a fenti határidőre megküldik azt Dömötör Tamás részére.

 

·         Csőszi Mónika javasolja, hogy a Green City Tanács szervezésében a jövő év elején induljon műhelymunka sorozat a témában. Ezzel a jelenlévők egyetértenek.

 

III. napirendi pont: A Green City Tanács bővítésének témája (Dísznövény szövetség, Arborétumok Országos Szövetsége, Belügyminisztérium)

 

·         a Green City Tanács bővítésének témájában szavazásra kerül sor.

o   A Tanács MABOSZ csatlakozást egyöntetűen elfogadja.

o   A Tanács a Dísznövény Szövetség és Terméktanács csatlakozását egyöntetűen elfogadja.

(Zsigmond Vince (MABOSZ) megfigyelőként vesz rész a tanácsülésen, így a szavazásnál tartózkodik.

 

Az új tagszervezetek felvételének adminisztratív feladatait a ZVNKFT vállalja.

 

IV. napirendi pont: A Green City tanácstagok által szervezett konferencia és rendezvény naptárak összehangolása témában és időpontban.

 

·         Somorjai-Tamássy Zsolt felvázolja, mi szerint előrevivő volna mind időben, mind pedig tematikájában összehangolni a tanács tagszervezetinek rendezvényeit, és azokat egységesen kommunikálni.

·         A jelenlévők egyetértenek a felvetéssel.

 

Megállapodnak abban, hogy minden résztvevő tagszervezet e-mailben elküldi a tervezett rendezvényeire vonatkozó információkat a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. részére, aki összesíti az információakt, és az összesített rendezvénynaptárt megküldi a tagszervezeteknek.

 

V. napirendi pont: Beszámoló a Green City magyarországi és nemzetközi tevékenységéről.

 

·         Az idő előrehaladtára való tekintettel, a Green City tevékenységével kapcsolatban a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (előreláthatólag a

·          január hó folyamán)  hírlevélben küld tájékoztatást a tagszervezeteknek.

 

12. 50. A Green City Tanácsülés bezárásra kerül.