Green City - Zöldebb Városokért Mozgalom

GREEN CITY Europe

A kezdeményezés
A GREEN CITY mozgalmat a Plant Publicity Holland nevű szervezet hívta életre 2002-ben a Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával.

Európában először a hollandok szembesültek az urbanizáció komoly gondjaival. Hollandia kis területű ország, nagy népsűrűséggel, ebből adódóan egymásba érnek a települések, kulcskérdés tehát a zöldfelületek létesítése és megőrzése. Ennek ellenére e nagy kertészeti múltú ország zöldfelületei, csakúgy, mint a fenntartásukra fordítható összegek fokozatosan csökkentek az elmúlt években. A mozgalom indulásakor a „zöld szakma” ennek az ellentmondásnak eredt a nyomába. A mozgalom arra a kérdésre kezdte keresni a választ, vajon kimutatható-e ún. „zöld megtérülés”, tényleges, pénzesített haszon a megfelelően tervezett, épített és fenntartott zöldfelületek létesítése kapcsán?

A következő években különböző európai országokban hasonló mozgalmak alakultak és csatlakoztak a Green City mozgalomhoz különböző nevek alatt: De Groene Stad név alatt Hollandiában, Die Grüne Stadt-ként Németországban és Cité Verte név alatt Franciaországban. Európai szintű koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítő Szövetség) vállalta.

A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ) emelte a feladatai közé. Magyarország 2010 júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után. Portugália és Svájc vélhetően a 2011-es évben írja alá a csatlakozási szerződést.

A belépő tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emelik vissza.

Minden Green City tagország a városi zöldítés terén egyfelől szabadon tevékenykedik, másfelől közös kötelezettségeinek is eleget tesz: tapasztalatait, tudását a többi tagállam szervezetével megosztja, létrehozza a saját nonprofit szervezetét mely részt vesz a kutatásokban, mintaprojektekben, az oktató népszerűsítő munkát stb. végzi, és a Green City Tanácsot, mely a zöld szakma számára a téma fóruma és a közös szabályzó alkotás (policy making) színtere.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció és a «Milánói Zöld Charta» csatolva olvasható magyar és angol nyelven.

GREEN CITY Magyarország

Kik vagyunk:
Az európai Green City Mozgalom részeként a Magyar Green City kezdeményezést három csoport alkotja:

  • MAKEOSZ (Kertépítő Szövetség) az ELCA mintájára a Green City Mozgalom hazai mentora, aki létrehívta a
  • GREEN CITY TANÁCSOT – mely a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll és fő célja a Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása.
    A Green City Tanács tagjai:

és a

  • ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft-t– a Green City Mozgalom hazai képviseletét, mely szervezet– közhasznú jogi személyként – a mozgalom operatív (koordináló és tudományos tevékenységet végző) szerve.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Céljaink:

A Green City Mozgalom hazai célkitűzése: a települések visszakapcsolása az ökoszisztémába, azaz élhetőbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek integrált és interdiszciplináris fejlesztésével.

Azon munkálkodunk, hogy a városainkat a lehető legteljesebben tudjuk visszaintegrálni a működő nagy ökoszisztémába, hogy a természet ingyenes szolgáltatásaiban urbánus környezetben is részesedjünk. Lépésről lépésre haladunk, nem kapkodva, de MOST cselekszünk.

Célunk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztőket-befektetőket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessük azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésből adódnak.

Célunk, hogy a fenti témakörben felhalmozott európai (benne a hazai) és tengerentúli elméleti tudás mihamarabb gyakorlatba kerüljön és működjön.

Mit tesz a mozgalom itthon:

  • Green City Akkreditációs Pontrendszert© és Útmutató Kézikönyvet fejlesztünk és vezetünk be a valódi fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez (mintaprojektek tervezés-előkészítésének, tervezésének, kivitelezésének, fenntartásának-gondozásának végigkövetésén, valamint mérésén-értékelésén keresztül)
  • A rendszert oktatjuk és a csatlakozó partnereinkkel (városokkal, fejlesztő cégekkel, nagyvállalatokkal) megvalósítjuk
  • A “Z” vitamin, a valódi zöld komplex és jelentős pozitív hatásait mind szakmai mind ismeretterjesztő és oktatási fórumokon, konferenciákon népszerűsítjük, a kutatási eredményekből leszűrt gyakorlati tudnivalókat kézikönyvek formájában kiadjuk
  • A városi zöld fenntarthatóság terén tanácsadunk, értékelünk a tervezéselőkészítés szakaszától egészen a kivitelezésig és az utógondozásig
  • A tudatos növényesítés gazdasági és szociális hatásaival kapcsolatos európai és hazai kutatásokban részt veszünk, a a mozgalom többi tagországának tapasztalatait gyűjtjük, hogy az eredményeket mihamarabb a napi gyakorlatba tudjuk ültetni. Együttműködünk a zöld szakma egyéb szervezeteivel (tervezők, kivitelezők, fenntartók, zöldtetőépítők, kamarák), hogy pozitív hatással lehessünk a városi folyamatok szabályozására, gyakorlatára.

A Green City mozgalom alapító irata, az ún. «Green City Europe» Konvenció és a «Milánói Zöld Charta» csatolva olvasható magyar és angol nyelven, illetve a «Zürichi Zöld Charta» angol nyelven.

Green City Europe Convention
Green City Europe Konvenció
Milánói Zöld Charta
The Green Charta of Milan
The Green Charta of Zurich

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. társasági szerződésének preambuluma csatolva olvasható.

Preambulum